67 มาช้ามากค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แจ้งจากต้นทางทางอู่ วัดเสมียนนารี ถนนประชาชื่น ในช่วงเวลาเร่งด่วน 6.45 - 7.30 น. เกือบตลอดทั้งเดือนมีนา 62 นี้ แทบจะไม่มีรถในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่คนไปทำงานเลย เฉลี่ยแล้วมี 1-2 วันต่อสัปดาห์ ที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้ (ออกจากอู่วัดเสมียนนารี) เมื่อตรวจดูจาก GPS ของ Viabus พบว่า ส่วนใหญ่ รถกำลังวิ่งออกจาก อู่พระราม 3 จำนวนมาก และมีเพียง 1-2 คน ที่มุ่งเข้าอู่พระราม 3 แสดงให้เห็นว่ารถกระจุกตัวในเส้นทางที่ออกจากอู่พระราม 3 มากเกินไป ประชาชนต้นทางวัดเสมียนนารีจำเป็นที่จะต้องโดยสารในเวลาเรางด่วน เช่นเดียวกัน ขอรบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องจัดรถให้เหมาะสมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ