556 รีบไปไหน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
556 ที่วิ่งจากประชาธิปไตย กลับ ไร่ขิงสายนี้จะรีบไปไหน คือชอบขับออกไปเลน 3 4 เรียกไม่ทันยิ่งตรงมหิดลคือเรียกไม่เคยทันเลย ช่วยเห็นใจผู้โดยสารหน่อย คือกว่าจะสังเกตป้ายว่าวิ่งไปที่ไหนแล้ว ยังจ้องมาลุ้นมารถจะรับอีกมั้ย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.556 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ