543 รถเยอะแต่บริการสวนทางกับเวลาที่คนเดินทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ในช่วงเช้า รถขาเข้ารอนานมาก รอแบบว่ารถ สายรังสิตมาแล้ว 3 คัน 543 ไม่มีมาเลย มองไปฝั่งตรงข้าม ขาออกมาติตๆๆกัย 3 คัน วิ่งรถเปล่า ขึ้นราคาไปตรวจสอบด้วยว่ามีกำไรไหม บริหารเวลาไม่ได้ไม่มีคนขึ้น แล้วมาบอกว่าไม่มีกำไรเพราะบริหารจัดการไม่ได้ ไม่ถูกต้อง ถ้าไม่มี รถรังสิตกับรถตู้ที่ราคาถูกกว่า มาวิ่งช่วยคนเดินทางคงลำบาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ