543ก ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มีรถเมลสองคันผ่านป้ายรถเมล์บริเวณถนนรัชดา โดยรถเมล์สาย 543ก อยู่ข้างหลัง ผู้โดยสาร3-4คนลุกขึ้นเพื่อเตรียมขึ้นรถ ซึ่งรถเมล์คันข้างหน้าก็หยุดรถ แล้วรถเมล์สาย 543ก ก็เปลี่ยนเลนเพื่อแซงโดยไม่หยุดรอรับผู้โดยสาร ทำให้คนที่มารอขึ้นรถต้องเรียกรถแท็กซี่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ