536 หายไปไหน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
น้อยไปนะรอนานมาก ชมล่ะคันมั้งยิ่งหัวค่ำหายหมด จะไปหมอชิตไม่มี พอมีดันวิ่งเลนขวา ไม่เข้าป้ายซะงั้น แล้วจะให้ผมทำยังไงกับระบบนี้ล่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ.536 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ