514 ไม่จอดป้าย ลาดพร้าว 35

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลา 17.54 สาย 514 วิ่งผ่านป้าย ลาดพร้าว35 เห็นผู้โดยสารโบกแต่ไม่จอดป้ายคืออะไรคะ คนขับเห็นแค่รถติดด้านหน้าหัวรถแล้วออกรถไปเลนขวาเลย ไม่เข้าป้าย ทั้งที่เห็นผู้โดยสาร แล้วรถสายนี้รถนานมาก ปล่อยผู้โดยสารรอรถไปอีกครึ่งชั่วโมงคือเสียเวลามั๊ยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ