511 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขามาจากสายใต้ใหม่ ไม่เข้าป้ายแยก35โบว์ ก่อนข้ามไปพาต้า คนขับออกไปแลน2 คนขับทำเป็นไม่สนใจ(เฉพาะคนขับที่ไม่เข้าป้าย) ไม่นึกถึงผู้โดยสารที่รอรถเลย เช้าๆ คนรอขึ้นรถไปทำงานกันทั้งนั้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 511 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้ายทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ