511 รอนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย511 จากสายใต้ใหม่ไปปากน้ำ นั่งรอรถตรงไปรษณีย์ตลิ่งชัน 40 นาที เคยร้องเรียนกับ call centerแล้ว และสอบถามพนง.บอกไม่มีรถ แล้วทำไมไม่เพิ่มจำนวนรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 511 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ