510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 510 คือคนใช้บริการเยอะมาก และลูกค้าประจำเยอะ แต่การจัดการเดินรถไร้ประสิทธิภาพ บางครั้งรอนานมากก แต่บางครั้งมาติด ๆ กัน 2-3 คัน เพื่ออะไร? รถเมล์ก็ใหม่แต่ไม่มี GPS ควบคุมหรอครับ? บางทีรอนานจนท้อเลยต้องขึ้น A1 แทน รถสายอื่นมาถี่มาก ๆ เวลา 510 มาคันนึงคนก็กรูกันขึ้นอัดเป็นปลากระป๋อง เมื่อไหร่จะปรับปรุงให้เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ