26ปรับอากาศบริการดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 26 บริการดี ยื้มแย้มแจ่มใส แม้จะมีผู้โดยสาร้เต็มรถ อัดเป็นปลากระป๋อง ยืนเบียดเสียดกันเป็นร้อยในรถคันเดียว จะดีกว่านี้ ถ้าสามารถจัดรถเสริม สาย 26 ให้ได้มากกว่านี้ โดยเฉพาะช่วงเวลา 7-8 และ 18-20 น.ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 26 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ