21E รถเมล์ขาดสาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย 21E มีปัญหาเรืองรถขาดสายมากๆๆ ขาที่วิ่งมาจาก จุฬา ไป คู่สร้าง ผู้โดยสาร ประมาณ 10 กว่าคน ใน 1 ป้ายรถเมล์ ยืนรอ 1 ชั่วโมงกว่า ตั้งแต่ 17.30- 18.51 น. และเมื่อรถเมล์มา ซึ่งมาพร้อมกัน 3 คัน และขาดช่วงไปอีก รบกวนนายท่ารถ ใช้ประสบการณ์ ในกานจัดรถออกจากท่ารถ อย่างรอบคอบ และ คำนวณเวลา เผื่อรถติดด้วยนะคะ เพราะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)