189 รอนานชิบหาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอตั้งแต่ทุ่มนึง 2ทุ่มมันยังไม่มา GPS บางคันก็ไม่เปิดจะเช็คในแอพก็ไม่ได้ เอาตังไปซื้อตู้ กับเครื่องอะไรก็ไม่รู้โคตรขยะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 189 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)