189 ช่วยปล่อยรถให้ตรงเวลาด้วย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทุกวันเสาร์ ข้าพเจ้าต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ จะยืนคอยรถสาย 189 บริเวณตลาดกระทุ่มแบน ประมาณ 19.00-20.00 น. แต่ทำไม ไม่มีรถวิ่งเข้าให้ตรงเวลาบ้างเลย บางครั้งมาประมาณ 20.45 น. อย่างไรก็ฝากท่านผู้มีหน้าที่กำกับและปล่อยรถ ช่วยกำหนดเวลาปล่อยรถให้ตรงเวลาด้วยนะครับ จักขอบพระคุณมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ