179 ไม่ออกจากอู่พระราม 9 ไม่มีรถวิ่งเลย ดูจากในแอปก็ไม่วิ่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอ 2 ชั่วโมงแล้ว แคปรูปรถไม่ออกจากอู่ไว้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)