166 และ 66 เที่ยวกลับเข้าศูนย์ราชการ ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 166 และ 66 เที่ยวกลับเข้าศูนย์ราชการ สังเกตุหลายครั้งแล้วว่าจะไม่รับผู้โดยสาร ป้ายบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ หรือ จะให้ผู้โดยสารที่โดยสารมาลงป้ายบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเป็นป้ายสุดท้าย ทั้งๆที่รถเมล์ทุกคัน วิ่งเข้าไปจอดที่ท่ารถศูนย์ราชการทั้งหมด ขอให้ทาง ขสมก ช่วยชี้แจงด้วยครับ เนื่องจากผู้โดยสารที่ประสงค์จะลงศูนย์ราชการก็มี บริเวณนั้นมี ที่พักพนักงาน กสท , แฟลตหลักสี่ , ศูนย์การแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์ เพราะว่าท่ารถอยู่ใกล้บริเวณนั้น ถ้าผมยังเห็นอีก จะขอทำหนังสือร้องเรียนเข้าไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 166 เเละ สาย 66 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้จอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ