157 รอนานมาก!!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอนานมากครับ ปอ.157 แล้วก็เวลาเดินรถไม่ชัดเจนเลยครับ ผมรอเกือบ2ชั่วโมง เกือบทุกครั้งเลยครับ ทำไมถึงได้ช้าขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไร ช่วยตอบผมด้วย!

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 157 รอนานมากนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับปรุงตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ