156 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 156 วน ซ้าย รอนานมาก ไม่เข้าใจว่ามาตรฐานในการปล่อยรถมีมั้ย หรือ อยากปล่อยก็ปล่อย ไม่ได้อะไร ผู้ทึ่จำเป็นต้องใช้บริการ เสียทั้งงาน เสียทั้งเวลา ขอความกรุณา