156 ขับเร็วโบกแล้วไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ยืนรอรถเมย์สาย 156 นาคนิวาสซอย1. โบกแล้วไม่จอดตรงป้ายต้องตาม พอขึ้นบนรถพนักบอกว่าโบกหน่อย ผมโบกแล้วตั้งแต่ไกล ทำไม่จอด เถียงอยู่ได้ เจอประจำโปกแล้วไม่จอดเนี่ย ถรหมายเลฃ 8-80017. 11-8173. ปรับปรุงพนักงานหน่อยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ