156ไม่รับผู้โดยสารแม้รถติด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนรถเมลสาย156 80375. ทำไมรถติดผมเดินไปข้างรถก็แล้วข้างหน้าก็แล้วคนขับกลับทำเพิกเฉยต่อผม ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยย่านบางเขนผมมาขึ้นรถเมลที่สี่แยกลิเกแอปเปิ้ลเจอรถพอดีคุณคนขับเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจต่อผู้โดยสารครับ ผมขอเรียนว่าประชาชนทุกคนที่ใช้บริการ ผมไม่อยู่ในสถานะที่อยู่ที่ป้ายก็จริงแต่คุณเป็นผู้บริการแต่กลับทำเพิกเฉย ซึ่งผมมีวุฒิภาวะซึ่งรู้ว่าผมไม่สามารถทั่จะข้ามสั่แยกถนนกว้างบรรลัยเพื่อไปทันยังป้ายได้มิเช่นนั้นผมก็จะไม่สามารถขึ้นรถเช่นนั้นหรือความมีน้ำใจรวรปลูกฝังแก่พนักงานซึ่งผมขึ้นรถผมเสียเงินผมไม่ได้ขึ้นฟรี