146 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ผมขอร้องล่ะครับ ช่วยทำอะไรก็ได้กับสาย 146 ได้มั้ย มันไม่มีรถเลย รอนานมากๆ จนบางทีต้องใช้บริการแท็กซี่แทน ซี่งมันก็ลำบากสำหรับคนหาเช้ากินค่ำเพราะแถวที่ผมอยู่มีแค่ 146 ที่วิ่งผ่าน ผมขอร้องล่ะนนะครับ ไหว้ล่ะ ทำอะไรก็ได้หน่อยเถอะ ผมลำบากจริงๆ ผมขอร้อง

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 146 รอรถนาน นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ