145 ปากน้ำ-หมอชิตรถน้อยไปหรือเปล่า รอนานเป็นชม.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ 145 สายปากน้ำ-หมอชิต ตรงแยกพฒนาการ ณ เวลา 12.30 น. นานมากกกกกก เป็นชม. รถเสริมแฮปปี้แลนด์มาเยอะจังแต่หมอชิตไม่มา จนต่องขึ้นรถเสริมแฮปปี้แลนด์มาแทน เพื่อมาต่อรถอีกที ทำไมการจัดการเดินรถทิ้งช่วงนานมาก รถเสริมแฮปปี้แลนด์จะมีทำไมนักหนาในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน ในเมื่อมีสายอื่นไปได้อยู่แล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ