145 ที่ไปหมอชิตมีกี่คัน ขอตารางเดินรถค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถ 145 มีตารางการเดินรถยังไงคะ รถเสริมแฮปปี้แลนด์มากกว่ารถไปหมอชิต 2 มากเหลือเกิน อยากได้ตารางเดินรถที่แน่นอน บริหารเวลาไปทำวานไม่ได้เลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ