145 จาก ยูเนียนมอล์ ไป ภาวนา รถสีฟ้ารุ่นใหม่ เก็บ 20 บาท (อีกแล้ว)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
145 จาก ยูเนียนมอล์ ไป ภาวนา รถสีฟ้ารุ่นใหม่ เก็บ 20 บาท โพสต์โดย NT. เมื่อ จ, 2562-06-03 20:31 ประเภท: ร้องเรียนรถองค์การ รถปรับอากาศ NGV สีฟ้ารุ่นใหม่ จาก 11-23 บาท ตามระยะทาง ขึ้นเป็น ระยะทาง 4 กิโลเมตรแรก 15 บาท, ระยะทาง 4-16 กิโลเมตร ราคา 20 บาท, ระยะทาง 16 กิโลเมตรขึ้นไป ราคา 25 บาท จากข้อความด้านบน ยูเนียนมอล์ไปภาวนา 2.5 กิโลเมตร ทำไมกระเป๋าเก็บ 20 บาทคะ ขึ้นช่วงเย็น เลขตั๋ว > 2235017 เบอร์รถ > 16-2377 (3-70424) งานบริการประชาช... จ, 2562-06-10 15:58 permalink เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถสาย 145 (สีฟ้า) จากห้างยูเนียนมอลล์ไปลงซอยภาวนา ค่าโดยสารราคา 15 บาท ตามตารางค่าโดยสารที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด ซึ่ง ขสมก. ได้เรียกพนักงานคนดังกล่าวมาอบรมตักเตือนหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี จัดเก็บค่าโดยสารให้ตรงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากยังพบกระทำความผิดอีกจะมีโทษสถานหนักตามระเบียบของงองค์การต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารได้โดยจะติดไว้บนรถโดยสารทุกคัน และสามารถขอตารางอัตราโดยสารได้ที่อีเมล์ 1348@bmta.co.th หรือสอบถามราคาค่าโดยสารได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จากข้อความด้านบน ตามที่เคยแจ้งไปค่ะ เจ้าหน้าที่มาตอบว่าต้องคิดค่าบริการ 15 บาท >>>*** รบกวนอบรมพนักงาน145 ทุกคนด้วยนะคะ ***<<< เพราะว่าครั้งนี้ขึ้นก็ยังเก็บ 20 บาทค่ะ จำเลขรถไม่ได้ แต่ขึ้นช่วง 6 โมงครึ่งค่ะ เหนื่อยใจค่ะ ควรเอาตารางการเก็บค่ารถแปะไว้ที่รถเลยนะคะ(เหมือนสมัยก่อน) จะได้ยืนยันกับทางพนักงานไปเลย ไม่ต้องมานั่งเขียนร้องเรียนที่นี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากอบรมพนักงานแล้ว ควรมีการชดเชยให้กับผู้ใช้บริการด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าทีของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามตารางที่กำหนด ตรวจสอบความต้องถูกครั้งเมื่อได้รับการชำระเงินค่าโดยสาร เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ