142 ออกจากท่าช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากรอรถทีป้าย กรมอุตุ บางนา เพื่อกลับบ้านที่ พระราม 2 เวลา 16.40 อยู่ที่ป้าย กว่ารถ 142 จะมา ใช้เวลารอถึง 40 นาที เป็นแบบนี้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 มิย 2563 สอบถามจากกระเป๋า ให้ข้่อมูลว่า มีนายท่าใหม่มาปล่อยรถชั่วคราว ทำให้ปล่อยรถช้า เดือดร้อนมากช่วยปรับปรุงด้วยคะ ขอบคุณ จนท. ล่วงหน้านะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ