142 รอชาตินี้รถมาชาติหน้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ตั้งแต่ 11:30 -14:00 ถามจริงตอนรับคนมาขับนี่มีการฝึกงานก่อนรึเปล่า 140มาสิบกว่าคันแล้ว 142 พึ่งมาได้คันเดียวถ้าบอกว่ารถติด ทำไมไม่แก้ปัญหาหรือขับโง่ๆไปวันๆยังไงก็ได้เงิน มักง่าย พิจารณาด้วยนะครับ 142 รอชาตินี้ขึ้นรถอีกทีชาติหน้า ป้ายตลาดสดบางปะกอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ