142 รถไม่มีวิ่งเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 142 นี่ปล่อยรถยังคะ นี่ยืนรอมาเป็นชั่วโมงไม่มีรถซักคัน ถ้าต้องให้รอนานขนาดนี้ไม่ต้องวิ่งแล้วค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 142 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)