138 5-70043 เวลาประมาณ 22.30 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สายไป138 5-70043 เวลาประมาณ 22.30 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายโชคชัยร่วมมิตร เที่ยวกลับราชประชา พอรถถึงป้ายกลับออกเลนสอง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ