138 จอดไม่ตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
12 สค 2560. เวลา 10.40 รถแอร์ส้ม 138 วิ่งกลับท่าน้ำพระประแดง จอดรถเลยป้าย 2-3 ป้าย กดออด ก่อนถึงธนาคารกรุงเทพ. เเต่รถเลยไปจอดป้ายเเยกสาย6

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ