137 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
7กันยายน2561 เวลาประมาณ14:35น. ป้ายรถเมล์ตรงข้ามการกีฬาแห่งประเทศไทย รถเมล์สาย137 เลขรถ 4-4065 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย ทั้งๆที่โบกแล้ว แต่ขับเบี่ยงขวาออกไป กระเป๋ารถเมล์ก็เห็นว่ามีคนโบก แต่ไม่ยอมจอด 4-4065

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 137 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ