137 ไม่จอดรับผู้โดยสาร (24 ม.ค.62)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 24 ม.ค.2562 ช่วงเช้า เวลาประมาณ 07.45 น.ขาออก ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง หน้าโรงเรียน(จำชื่อไม่ได้ อยู่เลย สน.ห้วยขวางไป 1 ป้าย) รถเมล์ 137 ไม่จอดรับ ผดส.เพราะในขณะนั้นมีรถสาย 514 จอดปิดป้ายอยู่แค่คันเดียว สาย 137 ออกขวาแล้ววิ่งเลยไป ไม่สนใจดูว่ามี ผดส.รอขึ้นรถอยู่ และขับรถค่อนข้างเร็ว ผมสัณนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับคนที่ผมเคยร้องเรียนในทำนองนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง รถเมล์ 137 คันนี้น่าจะออกจากอู่ที่ ถ.ศูนย์วัฒนธรรมเวลา ประมาณ 07.25 น. หมายเลขตั๋วที่ผมได้รับคือ 1698340 (ผมขึ้นรถที่ป้ายห้าง ฟอร์จูน)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ