137 ราม แอร์เสียทำไมยังเอามารับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แล้วจะเอาอากาศที่ไหนหายใจกันคะ

เรียน ผู้ใชับริการ ขสมก.รับทราบเรื่อง และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขสภาพรถ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนนำออกวิ่งบริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ