1348

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
คือ ถ้าคุณตั้งเบอร์มาเพื่อให้สอบถาม เพื่อให้บริการ แต่ ถ้าไม่เต็มใจจะพูด ไม้ให้ความกระจ่าง ก็ไม่ต้องมีหรอกค่ะ น้ำเสียงไม่เต็มใจจะพูด ฟังไม่ทันจบก็ สวนมาละ คุณไม่ใจรักริการ ก็อย่าทำค่ะ คนถึงหันไปใช้รถยนต์สว่นตัวก็เพราะบริการ แย่ แย่ไม่ไปถึง บริการสอบถามเส้นทาง