133-36 ขับปาดไปมา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถประจำทางสาย 133 เบอร์ 133-36 - ไม่จอดป้าย - เปลี่ยนเลนไปมาตลอดเวลา - ขับปาดทั้งรถทั่วไปและรถ ขสมก.คันอื่นๆ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 ขับรถปาดไปมานั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ