133 ช้ามาก รอเป็นชม.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ตั้งแต่ประมาณ 13.30-14.40 รอรถเมล์ 133 ที่บีทีเอสพระโขนง นานมากๆ ไม่รู้ว่า วิ่งมั้ยช่วงกลางวัน จะหลับคาป้ายรถเมล์อยู่แล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (ขสมก.ไม่ได้ดูแล) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)