132 ไม่จ่ายตั๋ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลาประมาณ 20.10 น. โดยสารสาย 132 ทะเบียน 11-4970 จากใต้สะพานพระโขนง ลง อุดมสุข พนักงานเก็บเงินแต่ไม่จ่ายตั๋วให้ตลอดป้ายที่คนขึ้นมา

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 132 ทะเบียน 11-4970 พกส.ไม่ฉีกตั๋วให้ผู้โดยสาร นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่ผู้กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ