129 A4 ไม่คิดจะจอดรับผู้โดยสารบ้างหรือครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
129 A4 ไม่คิดจะจอดรับผู้โดยสารบ้างหรือครับ ป้าย รพ.ทหารผ่านศึก ไม่รู้จะรีบไปเย็ดหีหมาที่บ้านหรือไง ซื้กูอรายเดือนนะ โทรไปร้องเรียนก็เหมือน โทรไปคุยกับหมากับควาย ที่ไม่ได้เข้าใจภาษาคน โครตเบื่อเลย นี่แหละที่ทำให้ ประเทศไทยเกิดปัญหารถติด เพราะบริการส้นตีนแบบองค์กรมึง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ