129 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
129 ขับเร็ว และไม่ค่อยชะลอเมื่อถึงป้าย หลายครั้งขับเลยป้าย ไม่มองผู้โดยสาร จอดไม่ตรงป้าย เมื่อมีรถเมย์คันอื่นเข้ามา ก็จะเนียนขับเลยไปเลย ควรจะเห็นใจประชาชนใช้บริการบ้าง เนื่องจากเป็นรถที่ต้องรอนาน มาไม่บ่อย พบปัญหาดังกล่าวข้างต้นบ่อยครั้ง ต้องการให้พนักงานขับปรับปรุง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ