129 คือมีกี่คันครับรอแต่ละคัน 30-60 นาที

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ละคือรถสายนี้คนมันก็เยอะเพราะผ่านหอการค้ากับ มเกษตร บางทีรอชั่วโมงนึงขึ้นไม่ได้เพราะคนแน่นมาถึงประตู ไอ่สาย142 กะ23 แม่งก็มาถี่จัด ช่วยจัดการรถให้มันดีกว่านี้หน่อยเหอะ ไปทำงานสายไม่ใช่เพราะรถติดตื่นสายนะเดี๋ยวนี้ เพราะไม่มีรถให้ขึ้นแทน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ