129 ขับกระชาก กระทืบเบรคแรงๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 129 รถรุ่นใหม่สีฟ้า หมายเลข 1-70253 16-1991 ขึ้นจากป้ายบางนา 05.35น. ขับรถเร็ว เร่งความเร็วแล้วเหยียบเบรคแรงๆ กระทืบเบรค เป็นอันตรายกับผู้โดยสาร ขับกระชากมาตลอดทาง คิดว่าไม่ได้เป็นความบกพร่องของตัวรถ เพราะรถรุ่นใหม่คันอื่นขับดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ