124 เมินผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 124/4-51 ทะเบียน 16-7108 ไม่จอดรับผู้โดนสารที่หน้ามหาวิทลัยมหิดล เวลา 22.15น. ซึ่งมองเห็นผู้โดยสาร แต่จงใจขับผ่านไม่รับผู้โดยสารที่โบกมือเรียก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)