124 ขับรถไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย124 หมายเลข 124-2 ขับรถ ไม่สุภาพ บีบแตร ตลอดเวลาไล่รถคันอื่นเกือบชนกัน จอดรถส่งผู้โดยส่ารไม่ดูเลน จอดลงป้าย ชัยพฤษ เวลา 07.24

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 124-2 ขับรถไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กรวดขัน และกำชับพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ