122 : ขับรถหวาดเสียวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เบรกกระชากๆบ่อยๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 122-15 : พขร ขับรถหวาดเสียว เบรกกระชากบ่อยๆ ปาดซ้ายปาดขวาอย่างกระทันหัน