11

เขตการเดินรถ: 
1
ต้นทาง: 
ช่วงหมู่บ้านผาสุข
ปลายทาง: 
คลองตัน
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา