107 เจ้าเก่า เจ้าเดิม เจ้าประจำ ไม่ชอบจอดป้าย ชอบตีออกเลนนอก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 107 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย ธกส ตีรถออกเลนนอก ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถขึ้นรถได้ รบกวนช่วยตรวจสอบพฤติกรรม และแจ้งคนขับให้จอดให้ตรงตามป้าย หลายรอบและ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ