105 เป็นอะไรมากไหม โบก 3 คันไม่เคยรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
105 ถามจริงให้บริการยังไงยืนตั้งชั่วโมงกว่ามา 3 คัโบก 3 คันไม่จอดสักคันโดยเฉพาะป้าเอ๋สำนักงานเขตบางขุนเทียนเป็นอะไรกับกูมากมั้ยเนี่ยถ้ามีสายอื่นจะไม่ขึ้นเลยขอส่งมาก่อนเนี่ยมีสายอื่นขึ้นมาจะไม่ขึ้นพ.ต.กเลยบริการยอดแย่ที่สุดในชีวิต

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ