102 มาช้ามากกกกกกกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โดยปกติรถสาย 102 ปกติคนแน่นมากอยู่แล้ว พอยิ่งช่วง Covid-19 สถานการณ์ยิ่งแย่ คือ 1. ยิ่งแน่น คนรอเต็มป้ายรถ เนื่องจากไม่มีรถให้บริการ รอตั้งแต่ 18.05 - 19.03 รถ 102 มา 1 คัน (จะบอกว่ารถติดคงไม่ได้เพราะถนนโล่ง) 2. พอคนแน่นมาก ก็ รอคันต่อไป ก็อีกประ มาณ 50 นา่ที ถึงจะมา นโยบายรัฐคือเว้นระยะห่าง เขาหมายถึงให้บุคคลเว้นระยะห่าง ไม่ใช่ให้รถวิ่งห่าง ๆ นานก็ออกวิ่ง 1 คัน แล้วให้ประชาชนรอจนเต็มป้าย ขึ้นรถไปแน่นเป็นปลากระป๋องเหมือนเดิม ควรปรับปรุงอย่างยิ่งนะคะ

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ