101 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับเร็ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ชอบขับรถเร็ว ไม่ยอมจอดรับ แล้วผู้โดยสารต้องรอคัน ช่วงเช้ารถมาช้า ขับเร็วไม่ยอดจอด ถ้าจะได้ไปทำงานสายจะรีบออกมารอรถรอบ ตี5ครึ่งทำไมคะ หลายครั้งแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบสัญญาต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ