ไม่ให้ตั๋วโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 133 เลขข้างรถ 133-36 เลขทะเบียนรถ 12-2215 กทม วันที่ 16/10/2562 เวลา 19.14 น. ไม่ให้ตั๋วโดยสารแก่ผู้โดยสาร มีเจตนาฉ้อโกง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 ไม่ให้ตั๋วนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่วางไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ