ไม่เปิดประตูหน้าให้ผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ปอ.9 เลขข้างรถ 9-33 เลขทะเบียน 15-0920 เวลา 16.00 น. ไม่เปิดประตูหน้าให้ ผู้โดยสารขึ้นลงอ้างประตูเสีย แต่พอมีญาติของ พขร.จะขึ้นเปิดประตูหน้าได้ ทั้งขึ้นและลง แต่พอผู้โดยสารคนชราจะลงประตูหน้าเพราะใกล้ที่นั่งของผู้โดยสารคนชราคนนั้นกลับบอกว่า ประตูเสีย หลายครั้งแล้ว เป็น 10 ครั้งขึ้น แย่มาก หลายคันด้วยสาย9 นี่แหละ เลียนแบบ กันหมด

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 9 ประตูเสียนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้งให้เตรียมความพร้อมก่อนนำรถออกให้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ