ไม่ส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย 1 สีส้ม เบอร์ 24 เวลา 19.04 น. ให้ผู้โดยสารลงจากรถที่ป้ายตลาดบางคอแหลมและให้ฝากไว้กับคันอื่น ซึ่งทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบายตามค่าโดยสารที่จ่ายไป

เรียนคุณ Nar ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานประจำรถโดยสารสาย 1-24 ทะเบียน 14-7382 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.